Modersmjölksersättning

Om du inte kan eller vill amma så är modersmjölksersättning ett väldigt bra alternativ.


Hur mycket och hur länge?

modermjölksersättningUnder de första sex månaderna så ska du endast ge ditt barn modersmjölksersättning alternativt bröstmjölk. Läs på förpackningen om hur du ska dosera modersmjölksersättningen.

Efter sex månader kan du börja ge ditt barn små testportioner av välling eller vanlig mat. Men då i form av mosad kokt mat i puréform.

Amning är alltid att rekommendera

Bröstmjölk är bättre än modersmjölksersättning. Bröstmjölk innehåller nämligen viktiga näringsämnen som inte finns i modersmjölksersättningen. Och rekommendationen är att amma i minst sex månader. Men, det är alltid ditt val om hur och om du ska amma.

Om det är amningsproblem som gör att du inte vill amma ska du alltid kontakta din barnavårdscentral. De flesta amningsproblem går nämligen att lösa väldigt enkelt bara man får rätt information och rätt hjälpmedel.

Om du vet under graviditeten att du vill ge modersmjölksersättning kan du ta upp detta med din barnmorska så att du får svar på frågor samt råd och stöd.

Hudkontakten är viktigast

Det viktigaste i själva maningen är hudkontakten mellan mamma och barn. Barn är i stort behov av närhet och beröring. Så därför till att ha denna hudkontakt även med modersmjölksersättning, exempelvis att du tar av dig tröjan eller knäpper upp tröjan så ni får vara nära varandra.